Głubczyce

Głubczyce ratusz

Głubczyce. Na zdjęciu odbudowany w 2008 roku ratusz miejski oraz barokowa kolumna maryjna z 1732 roku. Niestety nie ma już, zniszczonej w 1945 roku, zabytkowej zabudowy rynku.

 

Głubczyce, Gubczýcé, Leobschütz, Hlubčice

Dokładna data założenia miasta nie jest znana. Prawdopodobnie był to rok 1224, kiedy nastąpiło osiedlenie w mieście Lubschicz. Jednak miasto to zostało zniszczone przez Mongołów. Po zniszczeniu miasta nastąpiła jego stopniowa odbudowa. W roku 1270 miasto otrzymało prawa miejskie nadane przez króla Czech Przemysła Ottokara. W latach 1365 – 1503 miasto było siedzibą księstwa. Po tym okresie weszło w skład księstwa karniowskiego. W 1523 roku do miasta dotarł ruch protestancki. Nowy właściciel miasta Jerzy Hohenzollern, gorliwy luteranin, doprowadził siłą do usunięcia z Głubczyc zakonników franciszkańskich, a następnie Żydów. W czasie wojny trzydziestoletniej miasto zostało całkowicie zniszczone, większość zniszczeń zostało dokonanych przez nacierających Szwedów w 1645 roku. Po I wojnie śląskiej w 1743 roku miasto przeszło pod panowanie Prus. W 1781 roku w mieście mieszkało tylko 2637 ludzi. W XIX wieku miasto zaczęło się bardzo rozwijać. Powstało połączenie kolejowe Głubczyc z Raciborzem, Karniowem i Racławicami Śląskimi. Rozwijał się przemysł, powstawały browary, słodownie, młyny, fabryki wełny oraz huta szkła. W 1870 roku było już 9546 mieszkańców. Po dojściu do władzy w 1933 roku Adolfa Hitlera, w mieście swoją siedzibę miała szkoła i poligon SS oraz SA. W marcu 1945 roku miasto zostało otoczone przez wojska radzieckie. W wyniku trwającego oblężenia oraz grabieży dokonywanych przez żołnierzy radzieckich zniszczona została większa część miasta, w tym rynek wraz z zabytkowym ratuszem miejskim. W maju 1945 roku radziecki komendant Głubczyc przekazał miasto administracji polskiej. W 1946 roku miasto otrzymało urzędową nazwę Głubczyce. Na teren miasta została przesiedlona ludność polska zamieszkująca dawne Kresy Wschodnie, natomiast Niemcy zamieszkujący miasto zostali wysiedleni.

 

Głubczyce ratusz

Oryginalny renesansowy ratusz miejski pochodził z 1570 roku.

 

Głubczyce mury obronne baszta

Fragmenty średniowiecznych murów miejskich oraz baszta z XIII wieku.


 

Zabytkowy budynek dworca kolejowego w Głubczycach

 

Głubczyce dworzec kolejowy

 

Tekst na podstawie informacji z wikipedia.org


Zobacz też:

 

 

 

Udostępnij...