Żabie Doły

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły to pełna nazwa obszaru przy granicy trzech śląskich miast. Został utworzony na mocy rozporządzenia Wojewody 6 lutego 1997 roku. Żabie Doły to przyrodnicza enklawa o powierzchni 226 hektarów, obejmująca swoim zasięgiem poprzemysłowe nieużytki, grunty rolne, stawy oraz hałdy usytuowane na terenie Chorzowa i Bytomia. Od północy przylega do miasta Piekary Śląskie. Żabie Doły są przykładem odrodzenia się dzikiej przyrody na terenie mocno wyeksploatowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.

 

Żabie Doły
fot. 4710 Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły

 

Dalsza część po reklamie

 

Dzisiaj Żabie Doły to miejsce, które bardzo chętnie jest odwiedzane przez mieszkańców okolicznych miast. Czy pieszo czy na rowerze, każdy miło spędza tu czas. Jest idealne dla obserwatorów dzikiej przyrody, wędkarzy i fotografów krajobrazu. Występuje tutaj prawie 130 gatunków ptaków, w tym 75 gatunków ptaków lęgowych. Rozrastająca się od wielu lat roślinność doprowadziła do powstania wielu dogodnych miejsc do gniazdowania ptaków wodno-błotnych. W 2018 roku przeprowadzono częściową rewitalizację terenu – powstał parking dla samochodów, utworzono alejki, wiaty, pomosty i stanowiska do obserwacji. powstały sztuczne wyspy, na których mogą bezpiecznie przebywać ptaki.

 

Żabie Doły
593

 

Zobacz na mapie

 

2125

 

Zobacz więcej: Żabie Doły – maj 2023