Drewniana dzwonnica w Paczynie

Drewniana dzwonnica w Paczynie

 

Dzwonnica w Paczynie wybudowana została w 1679 roku, obok nieistniejącego dzisiaj drewnianego kościoła, który rozebrany został w 1931 roku. W miejscu drewnianego kościoła powstał nowy, murowany kościół parafialny pw. św. Marcina.

Dzwonnica, wybudowana na planie kwadratu, w konstrukcji słupowej na fundamencie z kamieni polnych. Oszalowane deskami ściany zwężają się ku górze. Dzwonnica zwieńczona jest izbicą, nad którą znajduje się gontowy, namiotowy dach. źródło: wikipedia

 

Paczyna - Zabytkowa dzwonnica

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.