Drewniany kościół w Wiśle Małej


Drewniany kościół w Wiśle Małej

Drewniany kościół św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej.
Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej, został wybudowany w 1782 roku. Wieża konstrukcji słupowej, pierwotnie nie była połączona z nawą. Po przebudowie w 1923 roku, świątynia uzyskała obecny kształt.

 

Drewniany kościół w Wiśle Małej

Wnętrze kościoła wyposażone jest jednolicie w stylu poźnobarokowym i rokokowym. Pokryte jest polichromią z 1896 roku.

 

Drewniany kościół Wisła Mała

Wieża o pochyłych ścianach pokryta jest gontem. Nadwieszona izbica zwieńczona jest baniastym hełmem, również okrytym gontem.

Informacje z wikipedia.org