Huta Pokój

Huta Pokój

Huta Pokój założona została w 1840 roku przez Davida Loewenfelda, Moritza Friedlandera oraz Simona Loewiego. Nazwano ją Friedenshütte. W 1884 roku w zakładzie uruchomiono pierwszą stalownię tomasowską, a od 1887 roku zaczęła funkconować stalownia martenowska. W 1904 roku wybudowano dla pracowników huty przyzakładowe osiedle mieszkaniowe oraz dom towarowy o wspólnej nazwie - Kaufhaus. Po podziale Górnego Śląska huta otrzymała nazwę Huta „Pokój” i był to największy zakład tego typu na terenie Polski. Obecnie, widoczny na zdjęciach monumentalny Wielki piec huty Pokój, od lat jest już nieczynny. Nie pewna jest też jego przyszłość.

Wielki Piec Huty Pokój – czerwiec 2022

Huta Pokój – maj 2013