Huta Pokój

Huta Pokój

 

Huta Pokój założona została w 1840 roku przez Davida Loewenfelda, Moritza Friedlandera oraz Simona Loewiego. Nazwano ją Friedenshütte. W 1884 roku w zakładzie uruchomiono pierwszą stalownię tomasowską, a od 1887 roku zaczęła funkconować stalownia martenowska. W 1904 roku wybudowano dla pracowników huty przyzakładowe osiedle mieszkaniowe oraz dom towarowy o wspólnej nazwie – Kaufhaus. Po podziale Górnego Śląska huta otrzymała nazwę Huta „Pokój” i był to największy zakład tego typu na terenie Polski. Obecnie, widoczny na zdjęciach monumentalny Wielki piec huty Pokój, od lat jest już nieczynny. Nie pewna jest też jego przyszłość.