Kaplica Maria Hilf

Kaplica Maria Hilf na granicy Piekar Śląskich i Bytomia

Kaplica,,Maria Hilf", usytuowana jest na pograniczu Piekar Śląskich i Bytomia. Murowana z cegły klinkierowej, posiadająca formy neogotyckie, kaplica powstała w 1905 roku, według projektu bytomskiego budowniczego Karola Mainki, autora wielu okazałych bytomskich kamienic. Fundatorem budowy kaplicy była prawdopodobnie rodzina Langner z Bytomia. Inne źródła archiwalne informują że kaplicę ufundował inny mieszkaniec Bytomia - Ignacy Hakuba

Nad wejściem widnieje napis w języku niemieckim: ERBAUT MARIA HILF 1905 / Wybudowano dla Marii Wspomożenia. W czasach świetności kaplicy wszystkie wnęki okienne wypełniały witraże, nad drzwiami znajdował się witraż, Matki Bożej Polnej a w skład wyposażenia wchodził ołtarz z obrazem Wspomożenia Najświętszej Maryi Panny, tabernakulum, bogato zdobione lichtarze, obrazy z wizerunkami świętych, krzyż i tablica pamiątkowa. Wewnętrzne ściany kaplicy miały pokrywać freski i stiuki a podłoga była w całości wyłożona mozaikowymi kaflami.

Na początku XX wieku, w ostatnią niedzielę maja, w kaplicy odbywały się uroczystości Majowe, na które przybywali wierni z okolicznych miejscowości. Do znacznego zniszczenia kaplicy przyczyniło się III Powstanie Śląskie. Następniekaplica ucierpiała podczas budowy nieistniejącego już dzisiaj dworca kolejowego i pobliskich torów kolejowych. Stan zniszczonej kaplicy poprawił się dopiero, kiedy zaopiekowali się nią polscy i niemieccy strażnicy graniczni. Działania II Wojny Światowej sprawiły, że kaplica znowu popadła w ruinę. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców szarlejskiej parafii, po 1945 roku, obiekt został odnowiony. Kaplica Maria Hilf była jednym z punktów na trasie pielgrzymek udających się do Sanktuarium Piekarskiego. Gruntowny remont przeprowadzony został w latach 80-tych XX wieku. Niestety, od tego czasu kaplica ze względu na liczne akty wandalizmu, grabieże, podpalenia i wielokrotne profanacje, ponownie popadła w ruinę. 

Kaplica Maria Hilf , znajdująca się przy niegdyś ruchliwym szlaku turystycznym i pielgrzymkowym, była przez lata celem procesji pokoleń Ślązaków, gromadzących się w kaplicy na Mszach Świętych, Nabożeństwach Majowych i Różańcowych. W 2020 roku Władze Miasta Piekary Śląskie w porozumieniu ze Służbami Konserwatorskimi przystąpiły do remontu i odbudowy Kaplicy ,,Maria Hilf" oraz rewitalizacji terenu sąsiadującego z obiektem. Celem tych prac było przywrócenie kaplicy dawnej świetności. a Efektem tych prac jest obecny stan obiektu widoczny za zdjęciach.

Tekst na podstawie informacji na tablicy informacyjnej, UM Piekary Śląskie.

Archiwalne zdjęcie kaplicy na tablicy informacyjnej.