Katowice Dąb

Katowice Dąb / niem. Domb. Dawniej wieś a następnie gmina. Dąb jest najwcześniej wzmiankowaną miejscowością w obecnych granicach Katowic. Był odnotowany w dokumencie z 1299 roku, przekazującym wieś klasztorowi bożogrobców, do którego należał aż do XIX wieku. Najszybszy rozwój osady nastąpił na przełomie XIX i XX wieku. Było to spowodowane dużym rozwojem przemysłu na Górnym Śląsku i bliską lokalizacją nowych zakładów przemysłowych. W najbliższym sąsiedztwie istniała kopalnia Eminencja, znana po II wojnie pod nazwą Gottwald. Natomiast na południu ulokowane były zabudowania huty Baildon.

 

Katowice Dąb
fot. 4231 Katowice Dąb ul. Dębowa

 

Najstarsze zabudowania Dębu w znacznej mierze pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Ciągną się  głównie wzdłuż ul. Dębowej i Agnieszki, które były niegdyś głównymi drogami z południa na północ. W 1924 roku Dąb został włączony do Katowic. Dziś Dąb jest dziesiątą, tak zwaną jednostką pomocniczą Katowic. Na północy graniczy z Wełnowcem-Józefowcem, od wschodu z Koszutką i Śródmieściem a od południa z Załężem. Od zachodu dzielnica graniczy bezpośrednio z miastem Chorzów i Osiedlem Tysiąclecia.

Obecnie nie ma już wielkiego przemysłu w tej części Katowic. W 1994 roku w kopalni zakończono wydobycie węgla kamiennego. Teraz na jej miejscu stoi Silesia City Center. Huta Baildon ogłosiła upadłość w połowie 2001 roku. Po restrukturyzacji, na jej terenie rozpoczęły działalność mniejsze przedsiębiorstwa powiązane z przemysłem metalurgicznym oraz inne nowe zakłady, jak i firmy handlowo-usługowe.

 

Katowice Dąb domy robotnicze
fot. 4234 Katowice Dąb ul. Agnieszki

 

 

Katowice Dąb familoki
fot. 4235

Na fotografiach starsza zabudowa dzielnicy.

 

Katowice Dąb kamienica
fot. 4233 Katowice Dąb. Kamienica przy ul. Dębowej

 

 

 

Katowice Dąb ul. Dębowa
fot. 4232

 

Zobacz też:

źródło informacji: Wikipedia