Kopalnia Barbara w Karwinie

Kopalnia Barbara w Karwinie

 

Pierwsze odwierty na terenie dzisiejszej kopalni przeprowadzono w 1898 roku, jednak prace zostały wstrzymane z powodu dużej ilości wody. Do prac nad pogłębianiem szybu powrócono dziesięć lat później pod przewodnictwem Spółki Górniczo-Hutniczej. Prace zakończono w 1910 roku. Kopalnia nosiła wówczas nazwę Austria. W 1920 roku kopalnia znalazła się w granicach Czechosłowacji, a jej nazwę zmieniono na “Barbora” (Barbara). Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiła przebudowa i modernizacja kopalni. W tym czasie należała do najbardziej zmechanizowanych w całym zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim. Kopalnia została zamknięta 16 grudnia 2002 r. Obecnie na terenie dawnej kopalni powstaje strefa przemysłowa. Do dnia dzisiejszego zachowane zostały dwie wieże szybowe, które uznane są za zabytek techniki. Obiekt nie jest przystosowany do zwiedzania.

Zobacz na mapie