Kopalnia Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach

 

Kopalnia DębieńskoNieczynna kopalnia węgla kamiennego “Dębieńsko” w Czerwionce-Leszczynach.

Historia kopalni zaczyna się 1843 roku, po przez nadanie pola górniczego „Dębieńsko”. Otrzymał je wówczas kupiec Wilhelm Schneider. Z powodu trwającego kryzysu w miejscowym hutnictwie żelaza i cynku, wstrzymano wydobycie w tej kopalni już w 1860 roku. Wydobycie ruszyło w 1896 roku, po wykupie pola górniczego przez spółkę Zjednoczone Huty „Królewska” i „Laura”.
Po dołaczeniu pól innich mniejszych kopalń powstała kopalnia „Dębieńsko” – wtedy nazywana „Dubensko” Oficjalne otwarcie zakładu miało miejsce w 1898 roku.
W 1899 roku przystąpiono do głębienia trzech projektowanych szybów, które od nazwiska dyrektora generalnego spółki otrzymały nazwę Junghann I, II, III. W 1907 roku wybudowano stalowe wieże szybowe dla szybów Junghann I i II. Duże znaczenie dla rozwoju kopalni miała wybudowana w latach 1908-1913 koksownia. W latach międzywojennych nazwy kopalnianych szybów zostały zmienione na Jan. W tym czasie kopalnia „Dębieńsko” była jedną z bardziej zmechanizowanych kopalń w okręgu rybnickim. 102-letnia historia kopalni „Dębieńsko” kończy się 2000 roku, gdy została zamknięta z powodu nierentowności.

 

KWK Dębieńsko w Czerwionce

 

 

KWK Dębieńsko w Czerwionce

 

 

KWK Dębieńsko w Czerwionce

 

 

KWK Dębieńsko w Czerwionce

 

Tekst na podstawie informacji ze strony www.sitg.rybnik.pl