Kopalnia Sośnica

Kopalnia Sośnica
fot. 3336

 

Kopalnia Sośnica – pole zachód w Gliwicach. Znajdująca się w Ligocie Zabrskiej kopalnia jest ostatnim fedrującym zakładem na terenie tego miasta. Jej budowę zaczęto w 1913 roku, od drążenia szybu Christian Kraft ( obecnie szyb III). W tym czasie właścicielami pól górniczych byli książęta zu Hohenlohe Oehringen ze Sławięcic. Trudności finansowe spowodowały, że w 1920 roku budowę wstrzymano. Prace wznowiono dopiero po 14 latach. Pole Zachód zostało uruchomione w styczniu 1943 roku. W 1967 roku został wydrążony szyb IV, nad którym rozpoczęto budowę basztowej wieży.

W 1978 roku został zgłębiony szyb VII nad którym wybudowano w 1988 roku stalową wieżę typu kozłowego. Niestety była to nieudana inwestycja i szyb ten nigdy nie został uruchomiony.

 

Kopalnia Sośnica
fot. 3337 Kopalnia Sośnica

 

Kopalnia Sośnica
fot. 3335