Kopalnia Zofiówka

Kopalnia Zofiówka

 

Kopalnia Węgla Kamiennego Zofiówka znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju.
Budowę Kopalni rozpoczęto w 1961 roku. Zakład został oddany do eksploatacji w grudniu 1969 roku.
Nazwę swoją kopalnia otrzymała od nazwy nieistniejącej już wsi Zofiówka / Sophiental /, która znajdowała się w południowej części Jastrzębia-Zdroju i na terenie której pierwotnie miała powstać kopalnia.
W latach 1974 - 1990 zakład działał pod nazwą Manifest Lipcowy.
Kopalnia posiada 5 szybów: 1 wydobywczy, 3 zjazdowo - materiałowe oraz 1 wentylacyjny.
Po połączeniu, w 2011 roku z kopalnią Borynia i w 2014 roku z kopalnią Jas-Mos, kopalnia działa jako Ruch Zofiówka KWK Borynia - Zofiówka - JasMos.

 

Kopalnia Zofiówka

Informacje z wikipedia.org