Kościół św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim

Kościół św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim

 

Kościół św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim został wybudowany w 1658 roku. Kościół jest orientowany, o konstrukcji zrębowej. Nawa główna świątyni jest dużo szersza od prezbiterium i nakryta płaskim stropem. Od wschodu przylega zakrystia. Kościół otoczono sobotami, wspartymi na słupach. Nad głównym wejściem znajduje się ganek, wsparty czterema słupami – ganek umożliwia dojście do chóru. Dachy konstrukcji siodłowej pokryte są gontem. Nad nawą wzniesiono niewielką wieżyczkę na sygnaturkę, zwieńczoną baniastym, podwójnym hełmem. Wyposażenie kościoła jest przeważnie barokowe, ołtarz główny pochodzi z ok. 1700 roku. Kościół był wiele razy gruntowanie odnawiany i przebudowany. Największa restauracja miała miejsce w 1928 roku, wtedy powstało m.in. nowe malowanie wnętrza. W 1945 roku, wojska sowieckie kilkukrotnie próbowały podpalić kościół, jednak za każdym razem parafianom udało się go uratować.

 

Kościół św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim

Zobacz na mapie

 

 

Kościół św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim

 

 

 

Kościół św. Rocha w Dobrzeniu Wielkim

Tekst na podstawie informacji z wikipedia.org