Kościół drewniany

Kościół drewniany jako budowla, składa się z wieży pod którą znajduje się przedsionek zwany kruchtą, środkowego korpusu czyli nawy, oraz prezbiterium przy którym znajduje się zakrystia. Nad kruchtą lub w przedniej górnej części nawy mieści się zwykle chór muzyczny.

Orientowany – w architekturze sakralnej zwrócenie prezbiterium, mieszczącej ołtarz główny, ku wschodowi. >>>


Prezbiterium – przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (ministrantów). Zwykle jest wydzielone od reszty świątyni podwyższeniem, balustradą lub łukiem tęczowym i wyodrębniające się wizualnie z bryły kościoła. Nazwa pochodzi od słowa prezbiter (ksiądz). >>>


Sygnaturka – najmniejszy z dzwonów kościoła, umieszczony zazwyczaj na małej wieży również nazywanej sygnaturką. >>>


Nawa – część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. >>>


Kruchta - dawniej nazywana babińcem, jest to część kościoła, przedsionek usytuowany przed głównym wejściem, niekiedy również przed bocznym. >>>


Soboty – niskie podcienia wsparte na słupach i przykryte jednospadowym dachem, otaczające drewniane kościółki lub cerkwie, na całym lub części ich obwodu. >>>


Zakrystia – boczne pomieszczenie sakralne, umieszczane najczęściej z północnej lub południowej strony prezbiterium i połączone z nim wejściem. Służy do przechowywania naczyń i szat liturgicznych, przygotowywania się kapłanów do odprawiania obrzędów liturgicznych. >>>


Jednonawowy / salowy - podłużna budowla bez niewyodrębnionego prezbiterium. Cała sala kościoła jest tej samej wysokości i szerokości, przykryta wspólnym stropem lub sklepieniem. >>>