Kościół św. Anny w Gołkowicach

Drewniany kościół p.w. św. Anny w Gołkowicach jest  świątynią orientowaną o konstrukcji słupowej. Kościół zbudowany został w 1787 roku na betonowym fundamencie. Do nawy przylega kwadratowa wieża z dzwonnicą. Wnętrze kościoła posiada wystrój gotycki. Budowla została wkomponowana w naturalne, łagodne zbocze wzgórza.

 

 

Kościół św. Anny w Gołkowicach

 

 

Gołkowice kościół drewniany