Kościół św. Jerzego w Ostropie

Kościół św. Jerzego w Ostropie

 

Kościół św. Jerzego w Ostropie. Pierwszy kościół został wybudowany w tym miejscu prawdopodobnie w 1340 roku. Został zniszczony w czasie wojen husyckich. Obecny kościół św. Jerzego w Ostropie pochodzi z 1640 roku. Z wcześniejszego kościoła ocaleć miało murowane prezbiterium z 1447 r. oraz drewniana wieża z ok. 1544 roku. Po podpaleniu go przez Szwedów, został odbudowany w 1667 roku. Kościół orientowany, posiada drewnianą nawę główną konstrukcji zrębowej na ceglanej podmurówce. Wieża z kruchtą jest konstrukcji słupowej. Kościół został konsekrowany 15 września 1719 roku, przez wrocławskiego biskupa pomocniczego Eliasza von Sommerfelda. W 1807 r. w Ostropie powstała parafia. Kościół św. Jerzego pełnił swoją funkcję do czasu zbudowania i konsekracji nowej, murowanej świątyni, w 1927 roku. Od tego czasu nie używany, stary, drewniany obiekt niszczał coraz bardziej. W 1974 roku odkryto w kościele starą barokową polichromię. Od 2006 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii w Ostropie, rozpoczęły się działania, mające na celu przywrócenie kościoła do użytkowania. W sierpniu 2008 roku rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie unikatowej barokowej polichromii oraz wyposażenia świątyni. W 2009 roku ukończony został etap prac polegający na wymianie pokrycia gontowego dachu, wieży i drewnianych ścian nawy oraz odmalowanie murowanego prezbiterium kościoła. Obecnie, po latach prac, kościół św. Jerzego w Ostropie znów zostanie otwarty i każdy będzie mógł podziwiać wspaniałe, przywrócone do dawnej świetności wnętrze.

 


Kościół św. Jerzego w maju 2008


Kościół św. Jerzego we wrześniu 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.