Kościół Świętej Trójcy w Koszęcinie

Drewniany Kościół Świętej Trójcy w KoszęcinieKościół Świętej Trójcy w Koszęcinie - kwiecień 2010


Kościół Świętej Trójcy w Koszęcinie został zbudowany w 1724 roku, na miejscu poprzedniej świątyni z XVI wieku.
Kościół orientowany, konstrukcji zrębowej, na podmurowaniu z kamienia i cegły. Prezbiterium jest trójboczne z przylegającą zakrystią. Nad zakrystią znajduje się loża kolatorska otwarta do prezbiterium, ze schodami na zewnątrz. Nawa kościoła jest szersza od prezbiterium, znajduje się przy niej od północy niewielka kwadratowa kruchta. Wokół kościoła otwarte soboty. Wszystkie dachy i zadaszenia pokryte są gontem.
Wieża kościoła jest konstrukcji słupowej o lekko pochyłych ścianach. Na dachu prezbiterium znajduje się ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę.