Kościół filialny p.w. św. Barbary w Kolanowicach

Kościół w Kolanowicach

Kościół w Kolanowicach

 

Pierwotnie kościół znajdował się przy Bramie Bytomskiej w Opolu. Wzniesiony został w 1678 r. z drewna, dzięki staraniom franciszkanina Adama Areba. W 1811 r został sprzedany, rozebrany i ponownie zmontowany w Kolonowicach.We wnętrzu znajdują się między innymi: pozorne, drewniane sklepienie kolebkowe prezbiterium, polichromia ścian z I połowy XVIII w, ołtarz główny z ok 1680 r., boczne ołtarze z II połowy XVIIw i prospekt organowy z I połowy XVIII w.

 

Kościół w Kolanowicach

Kolanowice kościół drewniany

 

 

Kolanowice kościół drewniany

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.