Kościół Wszystkich Świętych w Łaziskach

Kościół Wszystkich Świętych w Łaziskach
fot. 2050 Kościół Wszystkich Świętych w Łaziskach

 

Zabytkowy gotycki kościół Wszystkich Świętych w Łaziskach jest jednym z najstarszych kościołów drewnianych na Śląsku. Świątynia została wzniesiona w latach 1466-1467. Wieża kościoła powstała później, bo w 1507 roku. Została przebudowana w 1748 roku i wówczas otrzymała izbicę i barokowy hełm. W 1870 roku zastąpiono starą, drewnianą zakrystię nową, murowaną. Wtedy to też prawdopodobnie usunięto zachodnią ścianę kościoła powiększając nawę o przestrzeń wieży. Kościół jest orientowany, konstrukcji zrębowej. Nawa kościoła wykonana jest na rzucie zbliżonym do kwadratu, prezbiterium jest węższe, zamknięte trójbocznie. Od północy do prezbiterium przylega prostokątna murowana zakrystia.

 

Kościół Wszystkich Świętych w Łaziskach
fot. 2049
Zobacz na mapie

 

Kościół Wszystkich Świętych w Łaziskach
fot. 2048

Tekst na podstawie informacji z wikipedia.org