Kościół w Poniszowicach

Kościół w PoniszowicachKościół w Poniszowicach – wrzesień 2016

Kościół Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Poniszowicach wzniesiono w 1499 roku. Kościół jest orientowany i zbudowany w konstrukcji zrębowej. Od czasu powstania obiekt był wielokrotnie przebudowywany i remontowany. W 1650 roku dobudowano boczną kaplicę a w 1775 roku – soboty. Świątynia posiada zamknięte trójbocznie prezbiterium, przy którym znajduje się prostokątna zakrystia z usytuowaną na piętrze lożą kolatorską z 1852 roku.
Obok kościoła znajduje się wolno stojąca dzwonnica zbudowana w 1570 roku, konstrukcji słupowej. Wieża posiada nadwieszoną izbicę oraz czterospadowy, przechodzący w ośmiospadowy, namiotowy dach. Wewnątrz wieży znajdują się zabytkowe dzwony, z których najstarszy “Słowo Pańskie” pochodzi z 1536 roku.
Kościół oraz wieża znajdują się na cmentarzu, otoczonym kamiennym murem z lat 1830-1837. W 1700 roku w ogrodzenie został wmurowany kartusz herbowy, a w 1724 roku epitafium Jana Antoniego von Fragstein und Niemsdorff, właściciela Poniszowic.

 

Kościół i dzwonnica w PoniszowicachKościół w Poniszowicach – wrzesień 2016

 

 

Wnętrze Kościoła w PoniszowicachKościół w Poniszowicach – wrzesień 2016

MAPA

Tekst na podstawie informacji z wikipedia.org