Lasy Murckowskie

LASY MURCKOWSKIE

Las w okolicy Murcek

 

Lasy Murckowskie to rozległy kompleks leśny położony na terenie Katowic i rozciągający się w kierunku Mysłowic, Tychów i Lędzin. Przez wiele stuleci ten obszar leśny należał do dóbr pszczyńskich, i był częścią Lasów Pszczyńskich. Obecną nazwę lasy te zawdzięczają dzisiejszej dzielnicy Katowic o nazwie Murcki.
Lasy Murckowskie można podzielić na część północną i południową. Północna część lasów położona bliżej Murcek, tworzy teren z licznymi wzniesieniami takimi jak Wzgórze Wandy. Las jest mieszany, naturalnie najbardziej zbliżony do historycznej Puszczy Śląskiej. Znajduje się tu leśny rezerwat przyrody "Las Murckowski" a także rezerwat przyrody "Ochojec" oraz Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Źródła Kłodnicy"
Cześć południowa jest bardziej odludna, stanowi lasy mieszane z przewagą sosny, z licznymi śródleśnymi łąkami i potokami. Lasy Murckowskie dzięki sieci oznakowanych szlaków, są idealnym terenem dla miłośników spacerów i rowerowych eskapad.

 

Lasy Murckowskie

Rezerwat "Las Murckowski"

 

Rezerwat "Las Murckowski"

 

Rezerwat przyrody "Las Murckowski" jest leśnym rezerwatem przyrody chroniącym pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej. Utworzony został w 1953 roku. Obecnie ma powierzchnię ok. 102 ha. Rezerwat pomimo że jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów miejskich i przemysłowych, posiada wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe. Składa się z dwóch części odgrodzonych drogą szybkiego ruchu z Katowic do Bielska Białej. Na obszarze rezerwatu rosną drzewa mające ponad 150 lat. Znajdują się tu liczne pomnikowe okazy buków i dębów. Znajduje się on na stokach Wzgórza Wandy, które jest najwyższym wzniesieniem na terenie. Katowic.

 

 

 

 

 

Lasy MurckowskiePotok "Pstrążnik" w południowej części kompleksu leśnego.

 

Pomnik przyrody - Dąb szypułkowy "Tadeusz"