Muzeum Śląskie

Muzeum Śląskie

 

Muzeum Śląskie. Kompleks budynków, znajdujący się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”

Wystawy stałe


"Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów"

Wejście na wystawę jest symboliczne, prowadzi bowiem przez zrekonstruowaną bramę istniejącej tutaj kopalni Katowice.

 


Galeria plastyki nieprofesjonalnej.

Wystawa twórczości ktora przede wszystkim wiąże się z życiem i bezpośrednimi doświadczeniami artysty, który opisuje swoje otoczenie, pracę, relacje z najbliższymi, sięgając do podań i wspomnień. Pierwsza część ekspozycji przybliża wszystko to, co bezpośrednio lub pośrednio łączy się z pracą i górnictwem. W części drugiej można obserwować to, co się dzieje w obrębie domu. Rodzina, przydomowy ogródek i inne aspekty życia społecznego w koloniach górniczych. *

 

 


Galeria śląskiej sztuki sakralnej.

Kolekcja prezentuje skarby śląskiej kultury. Wyeksponowano ponad 120 obiektów z zakresu rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego, tworzących dwa zespoły stylistyczne: późnogotycki i renesansowo‑barokowy , a także zabytki pochodzące z okresu od końca XIV do końca XVIII wieku. Wystawa została zaaranżowana w sposób, by przybliżać widzowi pierwotne funkcje obiektów sakralnych, które dziś stanowią dla nas skarby dawnej kultury, a w minionych stuleciach służyły lokalnym społecznościom. *

 


Galeria Sztuki Polskiej po 1945.


Wystawy czasowe

 

Wystawa poświęcona 500-leciu Reformacji na Śląsku


Obiekty byłej kopalni "Katowice"


[geo_mashup_map]

*  Informacje ze strony: muzeumslaskie.pl