Nysa

 

Nysa to miasto, które obecnie znajduje się w woj. opolskim. Historycznie Nysa leżała na Dolnym Śląsku a w późniejszym czasie i na Górnym Śląsku. Nazwa miejscowości wywodzi się od rzeki Nysy Kłodzkiej, przepływającej przez miasto. Jest jednym z najstarszych śląskich miast. Po raz pierwszy została wzmiankowana w 1223 roku, kiedy to została lokowana na prawie flamandzkim. Do 1945 roku, Nysa była pięknym miastem posiadającym wiele zabytków. Obecnie miasto nie przypomina tego sprzed II wojny światowej. Na skutek działań wojennych oraz wyburzeń tuż po wojnie przez polskie władze miasta 103 zabytkowych kamienic i kościoła w centrum miasta, w celu dostarczania dużych ilości cegły rozbiórkowej na odbudowę Warszawy, krajobraz miejski stracił swój zabytkowy charakter.

 

 

Jednym z ocalałych, ale bardzo zniszczonych podczas ostatniej wojny zabytków Nysy, jest widoczna na zdjęciach Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki. Kościół powstawał w dwóch etapach. Pierwszy przypada na okres przed 1392 rokiem i obejmuje budowę prezbiterium z ambitem. Drugi etap budowy przypada na lata 1424-1430. Budowa była wiązana z planem wzniesienia reprezentacyjnego kościoła mieszczańskiego, jaki mieli rajcy nyscy. Zdecydowali się oni na finansowanie dalszej rozbudowy świątyni biskupiej.

 

Rynek w Nysie

 

Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła

 

Bazylika Mniejsza pw. św. Jakuba i św. Agnieszki

 

Nysa poczta

Budynek poczty w Nysie

źródło tekstu: Wikipedia.org


Zobacz też: