Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie

Muzeum Ziemi Śląskiej czy Śląskie Muzeum Regionalne? Tego dokładnie nie wiem? W języku czeskim to: Slezské zemské muzeum v Opavě. Wiem natomiast, że to muzeum przedstawia wszystko, co dotyczy Śląska. Jest trzecią, co do wielkości, instytucją tego typu w Republice Czeskiej - po Morawskim Muzeum Regionalnym w Brnie i Muzeum Narodowym w Pradze. Zostało założone w 1814 roku, co czyni je najstarszym muzeum w tym kraju.

fot. 4315 Muzeum Ziemi Śląskiej

Główny, zabytkowy budynek ekspozycyjny jest „wizytówką” Muzeum. Prezentowane są w nim praktycznie wszystkie tematy istotne dla Śląska i dla samego muzeum. Ekspozycja stanowi klucz do poznania tego regionu. Bogactwo zbiorów odzwierciedla szeroki zakres zainteresowań: od przyrody żywej i nieożywionej poprzez prehistorię, historię aż po historię sztuki, skupiając swoją uwagę przede wszystkim na obszarze historycznego Śląska, ale i północnych i północno-wschodnich Moraw.

Historia. Po połączeniu Śląska z Morawami w 1782 roku, na początku XIX wieku Opawa / Troppau zachowała swoje znaczenie jako ośrodek administracyjny. Mieściły się tu urzędy regionalne, sądy i instytucje księstw opawskiego i karniowskiego. Na przełomie XIX i XX wieku miasto zaczęło przechodzić szereg znaczących zmian, które nieodwracalnie wpłynęły nie tylko na jego wygląd, ale także na warunki życia i ogólny charakter. Opawa stopniowo pozbyła się starych fortyfikacji i stworzyła bardziej nowoczesne tło dla swoich mieszkańców. Powstał szpital, teatr oraz szereg innych miejskich realizacji. W tym czasie jednak, przede wszystkim ugruntował swoją pozycję jako intelektualne centrum Śląska Austriackiego. Działało tu kilka szkół różnego typu, oraz gimnazjum państwowe. Od 1775 r. działała tu także szkoła główna, którą w 1819 r. rozbudowano o specjalną szkołę kształcenia nauczycieli.

czytaj więcej

fot. 4305

Muzeum Ziemi Śląskiej - zobacz na mapie