Osiedle Ballestrema w Rokitnicy

Osiedle Ballestrema w Rokitnicy. Zabudowa osiedla powstała z inicjatywy hrabiego Franciszka von Ballestrema dla pracowników kopalni Castellengo. Układ przestrzenny osiedla, nawiązywał do idei miasta-ogrodu. Najstarsze domy,  charakteryzujące się elewacją z muru pruskiego, pochodzą z lat 1905 – 1908. Osiedle składa się z 51 domów czterorodzinnych i 12 wielorodzinnych, w sumie mieściło ok. dwieście rodzin. Miało zachowywać wiejski charakter, jednocześnie utrzymując bardzo wyskoki standard. Wszystkie mieszkania były wyposażone w łazienki z toaletami podłączonymi do kanalizacji. Oprócz domów mieszkalnych zbudowano również szkołę, przedszkole, aptekę, sklepy, gospodę i łaźnię, pralnię i magiel. W obrębie osiedla powstały ścieżki rowerowe, które ułatwiały mieszkańcom przemieszczanie się.

Na osiedlu znajdują się także cztery wybudowane w latach 30. stalowe domy, do których elementy wykonała huta Donnersmarcka.