Pałac w Bycinie

Pałac w Bycinie. Bycina / niem. Bitschin to wieś na Górnym Śląsku, w powiecie gliwickim. Trafimy tu jadąc drogą wojewódzką nr 40, z Pyskowic w kierunku Kędzierzyna Koźla. Znajduje się tu wybudowany w XVII wieku pałac. Budynek powstał na planie litery L, posiada trzy kondygnacje i nakryty jest dachem mansardowym. Obecnie obiekt jest opuszczony i bardzo zaniedbany.

fot. 4565

Krótka historia pałacu w Bycinie. W 1685 roku Bycinę kupił Albert Leopold Paczensky von Tenczin. Po nabyciu miejscowości rozpoczął budowę barokowej rezydencji, którą ukończył w 1700 roku. W późniejszym czasie pałac zmieniał właścicieli, był w posiadaniu rodów: von Strachwitz, von Seherr-Thoss z Ostroszowic, Hohenlohe-Öhringen ze Sławięcic. Pałac ulegał również zniszczeniom w wyniku pożarów.  Po pożarze w 1867 roku, został przebudowany przez książąt Hohenlohe-Oehringen, którzy nadali rezydencji styl późnobarokowy.

fot. 4568

W wyniku działań II wojny światowej pałac w Bycinie został mocno uszkodzony. Po 1945 roku został przeznaczony na mieszkania dla pracowników tutejszego Państwowego Gospodarstwa Rolnego. W latach dziewięćdziesiątych pałac nabył prywatny inwestor. Po 2000 roku odnowiona została jedna z elewacji, jednak prace zostały wstrzymane a obiekt wystawiony został na sprzedaż. Od 2021 roku, popadający w ruinę zabytkowy pałac ma nowego właściciela. Co będzie dalej - nie wiadomo. Pałac jest niedostępny do zwiedzania,  można go zobaczyć tylko z zewnątrz.

 

MAPA