Pałac w Czerwięcicach

Pałac w Czerwięcicach

 

Pałac w Czerwięcicach -  Czerwięcice to wieś w kotlinie raciborskiej, leżąca na lewym brzegu Odry, należąca do gminy Rudnik. Wzmiankowana, jako osada już w 1272 r., wchodząc w skład obszaru Księstwa Raciborskiego. W latach 1272-1275 należała do rodu Lavensteinów, którzy sprawowali poważne funkcje urzędnicze na dworze książąt raciborskich. Kilkukrotnie w ciągu wieków przechodziła z rąk do rąk. W wieku XV dochody z niej czerpała kolegiata w Raciborzu, zaś w XVI przeszła w ręce rodziny Czerwięcickich. Przez długi czas, bo od roku 1712 aż do 1910, Czerwięcice należały do rodziny von Wrochem. W 1892 r. Wzniesiony przez Wiktora von Wrochema pałac jest obiektem w stylu neorenesansu. Murowana, dwukondygnacyjna rezydencja powstała na planie zbliżonym do prostokąta. Nakryta jest wysokim, czterospadowym dachem z lukarnami. Południowa elewacja pałacu, o jedenastu osiach, posiada trzyosiowy ryzalit środkowy z kolumnowo-filarowym portykiem. Po obu stronach gmachu wzniesione zostały charakterystyczne wieże. Niestety, zaniedbany przez lata obiekt znajduje się obecnie w rękach prywatnych i jest w złym stanie technicznym. Jest ogrodzony i można go obejrzeć jedynie z zewnątrz. Otacza go niewielki park, także zaniedbany.

 

 


Zobacz też: