Pałac w Dąbrówce Górnej

Pałac w Dąbrówce Górnej
fot. 2942

 

Pałac w Dąbrówce Górnej znajduje się w centrum miejscowości, po prawej stronie, jadąc lokalną drogą z Krapkowic w stronę Opola. Pałac od drogi oddziela teren zlokalizowanego tym miejscu folwarku. Za pałacem znajduje się rozległy parku krajobrazowy ze stawem. Będąc w parku można napotkać na groby przedwojennych właścicieli posiadłości. Od 1490 roku wieś należała do rodziny Rogoyskich. To oni wznieśli dwór, który powstał na miejscu zniszczonego podczas wojny trzydziestoletniej zamku. W latach 1850 – 1945 r. pałac znajdował się w rękach rodziny von Teichmann-Logischen. W 1907 roku zakończyła się znaczna przebudowa dworu, podczas której dobudowano więżę oraz północne skrzydło (lewa część obiektu). Przebudowa nadała budowli obecny wygląd.

Po zdobyciu Dąbrówki przez wojska radzieckie w 1945 roku, wnętrza pałacu posłużyły za stajnię i zostały bardzo zniszczone. Po II wojnie światowej w pałacu znajdowały się biura i magazyny zbożowe Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz przedszkole.

W drugiej połowie lat 80. XX w., pałac w Dąbrówce Górnej opustoszał. W 1993 r. nabył go prywatny właściciel mając w planach remont i adaptację zabytkowego budynku na hotel. Do dnia dzisiejszego z planów tych nic nie wyszło. Niestety ze względu na to, że znajduje się na terenie prywatnym,  dostęp do pałacu i parku jest ograniczony. Ciekawymi obiektami są również dwie zabytkowe bramy wjazdowe oraz budynek bramny.

 

Pałac w Dąbrówce Górnej
fot. 2941

 

 

Pałac w Dąbrówce Górnej
fot. 2940

 

 

Pałac w Dąbrówce Górnej
fot. 2939

 

 

Pałac w Dąbrówce Górnej
fot. 2938

Zobacz na mapie


Zobacz też: