Port w Koźlu

Port w Koźlu

 

Port w Koźlu. Na początku XX wieku należał do największych portów rzecznych w Niemczech. Dokonywano w nim przeładunku węgla i rudy przywożonej Kanałem Kłodnickim z przemysłowej części Górnego Śląska. Załadowane statki odpływały dalej Odrą do innych portów w Niemczech. Port składał się z trzech basenów portowych o łącznej powierzchni ponad 11 ha.
Najstarszy basen wybudowano w latach 1891-95, w czasie przystosowywania Odry do żeglugi. Jego wymiary to 500 m długości i 50 m szerokości.
Następny, o wymiarach 600 na 55 metrów, powstał w latach 1900-1903. Zostały przy nim zainstalowane żurawie wysięgnikowe o udźwigu do 10 ton, przez to obok przeładunku węgla, przystosowany był też do załadunku innych towarów.
Trzeci i zarazem największy basen powstał w latach 1905-1908 a jego wymiary to 700 na 60 metrów. Przy porcie powstała też fabryka papieru i celulozy. Port został połączony z budowanym w latach 1934-1938 Kanałem Gliwickim, który zastąpił dotychczasowy Kanał Kłodnicki. Podczas drugiej wojny światowej kozielski port nie został zniszczony, natomiast zatopiono wiele barek i holowników. Po usunięciu zniszczeń wojennych już w sierpniu 1945 roku ponownie ruszyła żegluga. Na początku 1946 roku, w ramach reparacji wojennych rozpoczęła się częściowa rozbiórka oraz demontaż urządzeń portowych. Transport na Odrze zwiększał się z roku na rok. W 1952 roku spławiano już do 1,5 mln ton. Po zmianach ustrojowych pod koniec lat 80-tych XX wieku w Polsce, transport rzeczny stracił na znaczeniu, co doprowadziło do upadku portu.

Dziś jak widać na zdjęciach niewiele z niego pozostało.

Tekst na podstawie informacji z opolskie.regiopedia.pl

DateTimeOriginal – 2015:05:11 17:51

 więcej


Port w Koźlu w lipcu 2012 roku.

Zobacz też: