Pyskowice – Skansen kolejowy

Pyskowice – Nieoficjalny skansen kolejowy zlokalizowany jest koło dworca kolejowego w Pyskowicach. Powstał na terenie nieczynnego kompleksu wagonowni i hali wachlarzowej. Skansen prowadzi Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów, które powstało w 1998 roku. Celem Towarzystwa jest stworzenie, na bazie nieczynnej lokomotywowni, skansenu taboru kolejowego. Można tam zobaczyć eksponaty pochodzące z różnych części Polski. Są tu lokomotywy parowe i spalinowe, wagony osobowe i towarowe, drezyny oraz dźwig kolejowy. Dzięki staraniom miłośników kolei odnowiono parowóz TY42-24 z 1945 roku. Jest to jedyna czynna lokomotywa parowa z terenu Górnego Śląska.

Niestety ale są też ciemne strony tego miejsca. PKP, które są właścicielem obiektów oraz taboru, obiecały wszystko oddać społecznikom za symboliczną kwotę ale nie może, bo zabrania tego polskie prawo. Władze miasta Pyskowice nie są zainteresowane utworzeniem skansenu. Nie chce też pomóc samorząd wojewódzki, widocznie Pyskowice leżą za daleko od Katowic.

Więc aby zobaczyć piękne, działające parowozy trzeba wlać paliwo do baku i pojechać na Dolny Śląsk lub do Małopolski czy Wielkopolski. Na pewno na nie jednej tam organizowanej imprezie kolejowej pojawi się pyskowicka TY42.

 

Pyskowice - Skansen kolejowy

 

 

Pyskowice Skansen kolejowy

 

Pyskowice Skansen kolejowy

 

 

 

Pyskowice Skansen kolejowy

 

 

 

Pyskowice Skansen kolejowy