Rezerwat przyrody Łężczok

Rezerwat Łężczok został utworzony w 1957 roku w celu ochrony wielogatunkowego lasu łęgowego oraz pocysterskich stawów rybnych. Zajmuje powierzchnię 408 ha i należy do jednych z największych na Śląsku. Znajduje się w dolinie rzeki Odry, obok miejscowości Babice koło Raciborza.

Rezerwat przyrody Łężczok

Jego powierzchnia wynosi 408 ha, z czego 273 ha zajmuje 8 stawów hodowlanych, rozdzielonych groblami. Największe z nich to: Salm Duży, Babiczok Północny i Babiczok Południowy. Posiada bardzo bogatą faunę oraz florę, na jego terenie podziwiać możemy ponad połowę gatunków ptaków żyjących w Polsce. W zachodniej części rezerwatu znajdują się naturalne połacie lasów liściastych, a na groblach rośnie wiele okazałych, starych drzew.

Rezerwat wchodzi w skład parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Przechodzą przez niego dwa szlaki turystyczne oraz jedna trasa rowerowa. Poruszanie się po rezerwacie przyrody możliwe jest tylko po udostępnionych szlakach. Wejście w inne miejsca jest zabronione.

Rezerwat przyrody Łężczok o wschodzie słońca