Szyb Bolko w Bytomiu

Szyb Bolko w Bytomiu.

Szyb został zgłębiony w 1904/1906 roku. Należał do istniejącej od 1859 roku kopalni rud cynku i ołowiu Fiedlersglück.  W 1908 roku została wzniesiona wieża wyciągowa. Urobek był transportowany kolejką napowietrzną do płuczki w Szarleju. Po podziale Górnego Śląska kolejka prowadziła do kopalni Neue Victoria/ Zakłady Górnicze Nowy Dwór.

fot. 4497 - grudzień 2016

W latach międzywojennych kopalnia Fiedlersglück należała do Schlesische Aktien-Gesellschaft für Bergbau- und Zinkhüttenbetrieb. Po II wojnie światowej zakład został przejęty przez Zakłady Górnicze im. Ludwika Waryńskiego, a następnie Zakładów Górniczo-Hutniczych Orzeł Biały.  W związku z zakończeniem wydobycia rud cynkowo-ołowiowych, konieczne stało się zabezpieczenie przed zatopieniem znajdujących się poniżej czynnych wyrobisk kopalń węgla kamiennego oraz niżej położonych obszarów na terenie Bytomia i Piekar Śląskich. Ze względu na to, przy szybie „Bolko” zbudowano centralną pompownię odprowadzającą wody dołowe ze zrobów zlikwidowanych wyrobisk kopalń rudnych.

fot. 4498 - grudzień 2016

Od grudnia 2020 roku. Szyb Bolko w Bytomiu należy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. W szybie zainstalowane jest urządzenie wyciągowe wyposażone w dwie klatki. Na zrębie znajduje się bębnowa maszyna wyciągowa, wyprodukowana w roku 1906 przez firmę AEG i Hutę Donnersmarck w Zabrzu.

fot. 4499 - grudzień 2016
fot. 4500 - październik 2022