Szyb Erbreich

fot. 3134 Szyb Erbreich w Czernicy

Szyb Erbreich w Czernicy. Pierwszy szyb w tym miejscu powstał w latach 1851 - 1853. Otrzymał on nazwę Erbreich od nazwiska ówczesnego królewskiego starszego radcy górniczego. Na początku jego głębokość wynosiła 92 metry i posiadał maszynę wyciągową o mocy 12 KM. Obecny wygląd zakład uzyskał w 1910 roku. W tym czasie dokonano całkowitej przebudowy infrastruktury. Postawiono nową wieżę szybową, budynek nadszybia oraz budynek maszyny wyciągowej. Obiekty te posiadają duże walory architektoniczne i są przykładem pięknej architektury przemysłowej z tamtego okresu. Niestety nie ma dostępu na teren zakładu, aby z bliska go zobaczyć. Służy jako szyb wentylacyjny dla Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy. Jego obecna nazwa to: Szyb Powietrzny I ,,Czernica”.

Albumy / Wpisy

październik 2022

maj 2020

marzec 2014