Szyb Franciszek

Szyb Franciszek

 

Szyb Franciszek w Rudzie Śląskiej powstał pod koniec XIX wieku.
Obiekt jest pozostałością po dawnej kopalni “Wolfgang”, przemianowanej po I wojnie światowej na “Walenty-Wawel”
Oprócz zabytkowej wieży szybowej, budynku nadszybia, maszynowni i innych, bardzo ciekawym obiektem jest usytuowana w sąsiedztwie remiza strażacka. W zachodnim narożniku remizy zlokalizowana jest wieża obserwacyjna przypominającą wieżę zamku. Budynki dawnego szybu Franciszek są eksploatowane przez prywatnych właścicieli lub dzierżawców. Niestety przez ich niedbalstwo powoli niszczeją.

 

Szyb Franciszek

Zobacz na mapie

 

Zobacz: Szyb Franciszek – styczeń 2022