Szyb Krystyn

Maszynownia i szyb dawnej kopalni Michał w Michałkowicach. Dwa zachowane, zabytkowe obiekty, które pozostały po starej siemianowickiej kopalni.

 

Szyb Krystyn

 

Kopalnia Węgla Kamiennego Michał powstała w latach 80-tych XIX wieku. Na początku swojego istnienia należała do rodu Rheinbabenów. Po II wojnie światowej kopalnia została własnością chorzowskiego, a następnie katowickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. W 1975 roku kopalnia “Michał” została połączona z kopalnią Siemianowice. W latach 90 XX w. ze względu na zły stan techniczny obiektów i urządzeń oraz kończące się zasoby węgla, kopalnia została zlikwidowana.

 

kopalnia Michał w Michałkowicach

Zobacz na mapie