Woźniki Kościół św. Walentego

Kościół św. Walentego z 1696 roku.

Woźniki Kościół św. Walentego

 

Najczęściej wymienianą datą budowy kościoła jest rok 1696.Budowla o konstrukcji zrębowej, na planie prostokąta. Posiada trzy otwory okienne, na ścianie zachodniej, jedno we wschodniej. Od południowego wschodu znajduje się prostokątna zakrystia. Od północy dobudowana została w 1702 roku kruchta - babieniec, zwana także przedsionkiem. Dach kościoła jest siodłowy, natomiast zakrystii i babieńca są trójspadowe i wszystkie kryte gontem. Kościół, z wyjątkiem zakrystii, otoczony otwartymi, krytymi gontem sobotami. W latach 1798 - 1813 - podczas odbudowywania po pożarze kościoła św. Katarzyny - pełnił funkcję kościoła parafialnego. W 1901 roku dokonano generalnego remontu kościoła. Obecnie kościółek należy do woźnickiej parafii i pełni funkcję kościoła przycmentarnego.

 


 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.