Zamek w Białej

Zamek w Białej

 

Zamek w Białej został zbudowany z inicjatywy książąt opolskich na początku XVI wieku, w stylu renesansowym. Powstał na miejscu średniowiecznego grodu. Składał się z głównego skrzydła wschodniego oraz drugiego, prostopadłego, z otwartym dziedzińcem od południa. Od strony dziedzińca budynki posiadały półkoliste arkady. Zamek pierwotnie łączył się z obwodem murów miejskich. W 1640 roku budowla została przebudowana w stylu wczesnobarokowym przez ród Prószkowskich. W latach 1758 – 1841 zamek był w posiadaniu rodu Matuschek z Czech. W 1872 roku właścicielem zamku zostało miasto. Od 1878 do 1925 roku mieściło się w nim seminarium nauczycielskie i żeńska szkoła średnia. Po II wojnie światowej zamkowe zabudowania wykorzystywane były na magazyny. Później przez wiele lat był nieużytkowany. Obecnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych.

 

Zamek w Białej

 

Obecnie zamek w Białej to dwukondygnacyjny obiekt składający się z trzech skrzydeł. Nakryty jest siodłowymi i czterospadowymi dachami. W narożniku zachodniego skrzydła znajduje się czworościenna wieża pokryta barokowym dachem hełmowym.

 

Zamek w Białej

 

 

 

Zamek w Białej

 

 

Zamek w Białej