Zamek w Głogówku

 

Zamek w Głogówku 2012-09-02

 

Zamek w Głogówku – Położony jest w północno-zachodnim narożu historycznej części miasta, powyżej doliny rzeki Osobłogi. Składa się z dwóch części, tzw. zamku górnego i dolnego. Nie wiadomo dokładnie kiedy i przez kogo budowla została wzniesiona. Od roku 1561 staje się siedzibą Jana Oppersdorffa który przystępuje do przebudowy zamku i w przeciągu 10 lat zamienia go w okazałą, renesansową siedzibę.

Po śmierci Jana psiadłość trafia w ręce jego bratanka Jerzego Maksymiliana zwanego Jerzym II. Za jego rządów ma miejsce kolejna rozbudowa zamku. Skrzydło zachodnie zostaje nadbudowane o jedno piętro oraz wzniesione zostają cztery narożne baszty, nadające obiektowi obronny wygląd. Kolejna faza rozbudowy kompleksu przypada na czas rządów Jana Jerzego III, najwybitniejszego reprezentanta rodu Oppersdorffów. Ten dobudowuje skrzydło wschodnie przylegające do kaplicy i zamykające obiekt tworząc z całości czworobok. W posiadaniu rodziny Oppersdorffów obiekt pozostaje do roku 1945. W tym roku ostatni ordynat mieszkający na zamku Wilhelm Karol Jan, uchodzi przed radziecką ofensywą i opuszcza Głogówek, przenosząc się do zachodniej części Niemiec. Nigdy nie zobaczył on więcej Głogówka. Dzisiaj to wielka zdewastowana ruina, na której remont nie ma pieniędzy.

 

 

 

Zamek w Głogówku – wrzesień 2012

 


 

 

Zamek w Głogówku – sierpień 2013

 

 

 


Zobacz też:

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *