Zamek w Krapkowicach

Zamek w Krapkowicach

 

Zamek w Krapkowicach – Nie ma ustalonej daty wybudowania tego zamku. Wiadomo, że istniał już gdy książę Władysław opolski nadał Krapkowicom prawa miejskie w 1294 roku. Nie wiadomo kto był w tym czasie właścicielem zamku, który wówczas znajdował się poza murami miejskimi. W roku 1532, po śmierci Jana ostatniego z linii górnośląskich Piastów, Krapkowice stają się własnością cesarza Ferdynanda Habsburga. W 1582 roku Krapkowice wraz z zamkiem zostały sprzedane hrabiemu Janowi Joachimowi von Redernowi. Nowy właściciel w miejscu starej średniowiecznej budowli wzniósł nową, posiadającą wysoki parter i dwa piętra, późnorenesansową okazałą rezydencję. Za panowania Redernów zamek przeżywał okres swej największej świetności. Niestety w 1722 roku miasto wraz z zamkiem zostają zniszczone przez potężny pożar. Po odbudowie zamku, posiadał on już tylko jedno piętro i w takim kształcie zachował się do dnia dzisiejszego.

W 1759 roku zmarł hrabia Henryk Adolf, ostatni męski potomek von Rendernów. W roku 1765 po śmierci hrabianki Henrietty wygasła krapkowicka linia rodowa von Rendernów. W 1775 roku majątek nabywa hrabia Karol Wilhelm von Haugwitz. Jednak na rodową siedzibę nowi właściciele wybrali pobliski Rogów Opolski. Nie troszcząc się o krapkowicki zamek, doprowadzili do jego  zaniedbania. W 1806 roku zamkowe pomieszczenia zostały zdewastowane, gdy działał w nim szpital polowy dla oblegających Koźle Francuzów. W latach 1834-1845 w części pomieszczeń funkcjonowała szkoła. W okresie miedzy I i II wojną światową kilka pomieszczeń także było użyczonych dla celów szkolnych. Zamek w Krapkowicach był własnością Haugwitzów do 1945 roku.  W czasie II wojny światowej zamek został poważnie uszkodzony. Odbudowany w roku 1947 został zaadaptowany na potrzeby szkoły, która funkcjonuje w nim do dzisiaj. Po wielu remontach zamek stracił swój stylowy wygląd. Na piętrze zamurowano arkady, wstawiono okna – przez to krużganki zamieniono w korytarze. Na dziedziniec istnieje wjazd przez tylko jedną bramę, zbudowaną w kształcie tunelu w budynku zamkowym.  Na dziedzińcu zachowała się głęboka zabytkowa studnia powstała najprawdopodobniej jeszcze w okresie średniowiecza.

 

 

Zamek w Krapkowicach w czerwcu 2008 roku.


 


Zobacz też: