Głubczyce

Głubczyce ratusz

Głubczyce. Na zdjęciu odbudowany w 2008 roku ratusz miejski oraz barokowa kolumna maryjna z 1732 roku. Niestety nie ma już, zniszczonej w 1945 roku, zabytkowej zabudowy rynku.

 

Głubczyce, Gubczýcé, Leobschütz, Hlubčice

Dokładna data założenia miasta nie jest znana. Prawdopodobnie był to rok 1224, kiedy nastąpiło osiedlenie w mieście Lubschicz. Jednak miasto to zostało zniszczone przez Mongołów. Po zniszczeniu miasta nastąpiła jego stopniowa odbudowa. W roku 1270 miasto otrzymało prawa miejskie nadane przez króla Czech Przemysła Ottokara. W latach 1365 – 1503 miasto było siedzibą księstwa. Po tym okresie weszło w skład księstwa karniowskiego. W 1523 roku do miasta dotarł ruch protestancki. Nowy właściciel miasta Jerzy Hohenzollern, gorliwy luteranin, doprowadził siłą do usunięcia z Głubczyc zakonników franciszkańskich, a następnie Żydów. W czasie wojny trzydziestoletniej miasto zostało całkowicie zniszczone, większość zniszczeń zostało dokonanych przez nacierających Szwedów w 1645 roku. Po I wojnie śląskiej w 1743 roku miasto przeszło pod panowanie Prus. W 1781 roku w mieście mieszkało tylko 2637 ludzi. W XIX wieku miasto zaczęło się bardzo rozwijać. Powstało połączenie kolejowe Głubczyc z Raciborzem, Karniowem i Racławicami Śląskimi. Rozwijał się przemysł, powstawały browary, słodownie, młyny, fabryki wełny oraz huta szkła. W 1870 roku było już 9546 mieszkańców. Po dojściu do władzy w 1933 roku Adolfa Hitlera, w mieście swoją siedzibę miała szkoła i poligon SS oraz SA. W marcu 1945 roku miasto zostało otoczone przez wojska radzieckie. W wyniku trwającego oblężenia oraz grabieży dokonywanych przez żołnierzy radzieckich zniszczona została większa część miasta, w tym rynek wraz z zabytkowym ratuszem miejskim. W maju 1945 roku radziecki komendant Głubczyc przekazał miasto administracji polskiej. W 1946 roku miasto otrzymało urzędową nazwę Głubczyce. Na teren miasta została przesiedlona ludność polska zamieszkująca dawne Kresy Wschodnie, natomiast dotychczasowi mieszkańcy zostali wysiedleni.

 

Głubczyce ratusz

Oryginalny renesansowy ratusz miejski pochodził z 1570 roku.

 

Głubczyce mury obronne baszta

Fragmenty średniowiecznych murów miejskich oraz baszta z XIII wieku.


 

Zabytkowy budynek dworca kolejowego w Głubczycach

 

Głubczyce dworzec kolejowy

 

Tekst na podstawie informacji z wikipedia.org


Zobacz też: