Żory


Żory. Po krótkim zapoznaniu się z historią tego miasta, można dowiedzieć się, że po raz pierwszy nazwa Żory pojawiła się już w 1258 roku. W 1272 roku książę opolsko-raciborski podpisał umowę, zawierającą postanowienie o przejściu wsi pod jego władzę oraz o lokacji miasta na prawie magdeburskim. Miało ono owalny kształt z prostokątnym rynkiem, który przetrwał do dzisiaj. Istniały również dwie bramy miejskie oraz mury obronne.

 

Żory rynekRynek w Żorach – czerwiec 2010

Do dzisiaj przetrwały fragmenty murów miejskich, które można zobaczyć w różnych miejscach ścisłego centrum miasta. Nie zobaczymy natomiast miejskich bram, ponieważ zostały rozebrane.

 

Żory ulica MurarskaUlica Murarska w Żorach – czerwiec 2010

 

 

Żory kapliczka z XVIII wiekuKaplica “Kościółek” przy ulicy Murarskiej. Wybudowana w 1807 roku, w miejscu spalonego drewnianego kościoła parafialnego pod wezwaniem NMP. (zdj. czerwiec 2010)


Zobacz też: