Górnicze zabytki Tarnowskich Gór

Tarnowskie Góry to miasto położone w północnej części przemysłowego Górnego Śląska. Miasto to od XVI wieku było jednym z najbardziej znanych ośrodków przemysłowych tej części Europy. Powstanie i rozwój zapewniło mu górnictwo rud srebra, ołowiu i cynku.

Obecnie w rejonie Tarnowskich Gór istnieje wiele zabytkowych obiektów i miejsc będących dowodem prowadzenia na dużą skalę działalności górniczej na tych terenach. Najbardziej znane to oczywiście Zabytkowa Kopalnia Srebra i Sztolnia Czarnego Pstrąga ale jest wiele innych miejsc, które warto zobaczyć. Pogórnicze relikty ziemi tarnogórskiej mają ogromną wartość historyczną i kulturową, dlatego też decyzją Komitetu Światowego Dziedzictwa, w lipcu 2017 r. zostały oficjalnie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kilka z tych miejsc zobaczyłem i uwieczniłem na swoich zdjęciach. Byłem też tam, gdzie niewiele osób może być. Są też miejsca, które są w moich planach. Poniżej przedstawiam Górnicze zabytki Tarnowskich Gór, Bytomia i Ptakowic.

Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach

Sztolnia Czarnego Pstrąga

Tarnogórskie podziemia

Poniżej obiekty naziemne, miejsca które odwiedziłem wielokrotnie, a nie które tylko raz. Przez lata można było zauważyć jak się zmieniają. Jedne ciekawe i warte zobaczenia inne nie, jednak wszystkie związane są tarnogórskim gwarectwem.

Brama Gwarków

Szyb Ewa

Szyb Adam

Dalsza część po reklamie

Szyb Sylwester

Portal wylotu Sztolni Boże Wspomóż

Repty – czerwiec 2020

Pogórniczy krajobraz Tarnowskich Gór

Szyb Pomoc Szczęściu

Kamieniołom Blachówka

Szyb Żmija

Hałda Popłuczkowa kopalni Fryderyk

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ W KATEGORII: ZABYTKI TECHNIKI