Pogórniczy krajobraz Tarnowskich Gór

Pogórniczy krajobraz Tarnowskich Gór.

Liczne pagórki i kopce to pozostałości po dawnej działalności wydobywczej kopalni Fryderyk. Autentyczne, dobrze zachowane „warpie” i „pingi” tworzą wyróżniający się krajobraz tutejszych łąk.

 

Tarnowskie Góry warpie Okolice Zabytkowej Kopalni Srebra

 

Rezerwat buków Segiet w BytomiuRezerwat przyrody "Segiet" na granicy Bytomia i Tarnowskich Gór