Hochberg von Pless

Hochberg von Pless

Pochodzący z Książa Heinrich VI von Hochberg, ożenił się w 1791 roku z księżniczką Anną Emilią von Anhalt-Coethen-Pless. Ich syn – książę Hans Heinrich X otrzymał w spadku po rodzinie Anhalt Księstwo Pszczyńskie. Ożeniony z Otylią Filipiną von Stechow dał początek linii Hochbergów - Hochberg von Pless. W 1850 roku król pruski nadał Hansowi Heinrichowi X dziedziczony w primogeniturze tytuł księcia von Pless. Prawie wszyscy potomkowie Hochbergów nosili od XVII wieku imiona Hans Heinrich, numerowano ich w kolejności urodzenia.

Po podziale Górnego Śląska w 1921 roku, zieme pszczyńską przyłączono do Polski. Od tego momentu Księstwo Pszczyńskie przestało istnieć. Pomimo tego, von Hochbergowie nadal używali tytułu książąt pszczyńskich, pozostając w posiadaniu pszczyńskich dóbr rodzinnych. W 1922 Jan Henryk XV przyjął obywatelstwo polskie. Po II wojnie światowej dobra książąt pszczyńskich zostały znacjonalizowane. Obecnie głową rodu jest urodzony w 1936 roku i mieszkający w Monachium, książę Bolko VI von Hochberg.

 

Hochberg von PlessPałac w Pszczynie


Tekst na podstawie informacji z wikipedia.org