Koksownia Jadwiga

fot. 4219 Koksownia Jadwiga

Koksownia Jadwiga.

Zakład produkcji koksu uruchomiony w 1884 roku przy Hucie Borsiga w Biskupicach, obecnej dzielnicy Zabrza.
Do 1929 roku zdolność produkcyjna koksowni wynosiła 750 ton koksu na dobę. Po tym roku przeprowadzono modernizację zakładu. Wybudowano nową baterię oraz wyremontowano oddział węglopochodnych. Po dokonanej modernizacji zaczęto również produkować: siarczan amonu, wodę amoniakalną, benzol, toluen, ksylen i naftalen. Przeprowadzono również zmiany organizacyjne w wyniku których powstała spółka „Borsig Kokswerke” koncentrująca swoją działalność na wydobyciu węgla oraz produkcji koksu i węglopochodnych
W okresie drugiej wojny światowej, koksownia Jadwiga produkowała 790 ton koksu na dobę. Aby ochronić obiekty koncernu przed nalotami bombowymi na terenie koksowni utworzono obóz jeńców alianckich. W styczniu 1945 roku, przed nadejściem frontu produkcja w zakładzie została zatrzymana. Koksownię uruchomiono ponownie w 1948 roku, jako zakład jedno-bateryjny o zdolności produkcyjnej 264 tys. ton koksu rocznie.

marzec 2010

październik 2011

czerwiec 2021

Do roku 1968 w koksowni uruchomiono dwie nowe baterie z których jedna, typu ja-65 o zdolności produkcyjnej 250 tys. koksu rocznie, jest eksploatowana do dnia dzisiejszego. W 1980 roku Koksownia Jadwiga weszła w skład Kombinatu Koksochemicznego „Zabrze”. W latach 1990-2009 koksownia Jadwiga w Zabrzu stała się zakładem nowoczesnym, produkującym koks najwyższej jakości z zachowaniem właściwych standardów ochrony środowiska. Od 2003 do 2008 roku przeprowadzono modernizację podczas której wyremontowano zbiornik gazu, wieże gaszenia, oraz baterię koksowniczą. Wymieniono odbieralniki na baterii koksowniczej, wybudowano nowatorską, biologiczną oczyszczalnię ścieków.  Wybudowano również nowoczesne stanowiska do załadunku smoły i benzolu. Zakład od 30 lat eksportuje koks głównie na rynek austriacki, słowacki i niemiecki. Zakład oferuje koks niskofosforowy oraz koks łamany. Od 2011 roku Koksownia Jadwiga należy do grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. - źródło informacji JSW KOKS S.A

fot. 4218