Pałac w Boryni

Pałac w Boryni

 

Pałac w Boryni wybudowany został najprawdopodobniej w 1781 roku, w stylu klasycystycznym z wpływami późnego baroku. Pierwotnymi właścicielami posiadłości była rodzina von Schlutterbach, która swe dobra w Boryni posiadała do 1840 roku. W kolejnych latach budynek wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. W roku 1922 tereny Boryni przeszły pod administrację powiatu pszczyńskiego.

Wraz z wybuchem II wojny światowej w roku 1939 Borynia znalazła się we władaniu administracji niemieckiej, aż do roku 1945. Po II wojnie światowej przeszedł w ręce państwa polskiego. Po wyremontowaniu obiekt był dzierżawiony i mieściła się w nim szkoła podstawowa. Po przeniesieniu szkoły w 1985 r. pałac zakupiła KWK Borynia. Następnie został przekazany Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. W 2009 roku pałac odkupił prywatny inwestor i poddał go gruntownej renowacji.

Obiekt zamienił się w elegancki hotel,otoczony przez niewielki park o powierzchni 4 ha. Park zadbany, z wiekowymi okazami grabu, dębu i lip, oraz pomnikiem przyrody – dębem szypułkowym, którego wiek oszacowano na około 600 lat.

Budynek i park dostępny jest dla zwiedzających.

 

Pałac Borynia – październik 2017

 

Pałac w Boryni – maj 2013

 


 

 

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *