Pałac w Chałupkach

Pałac w Chałupkach

 

Pałac w Chałupkach - Niedaleko granicy z Czechami znajduje się pałac nazywany również zamkiem Bogumińskim. Obecna budowla została zbudowana na planie prostokąta i przykryta dachem mansardowym. Od strony północno-zachodniej przylega do niej wieża nakryta kopułą. Pierwsze informacje na temat zamku pochodzą z 1373 roku, gdy istniał tu drewniany gród. Zamek zmieniał wielokrotnie właścicieli, między innymi stanowił własność książąt raciborsko-opawskich. Na początku XVI w. nabył go margrabia Jerzy Fryderyk Hohenzollern von Ansbach zwany Pobożnym, który oprócz zamku w Chałupkach, był właścicielem zamku w Raciborzu. W wyniku wojny trzydziestoletniej Hohenzollernowie utracili swe górnośląskie posiadłości. W roku 1623 Habsburgowie oddali Bogumin w zastaw rodzinie Donnersmarcków.

 

 

W roku 1682 przebudowano stary graniczny zamek na barokowy pałac, który z niewielkimi zmianami dotrwał do dnia dzisiejszego. Od 1803 r. pałac był w rękach rodu Lichnowskich, a w roku 1846 kupił go Salomon von Rotschild ze słynnej żydowskiej rodziny bankierów. Po wojnie, w 1945 roku przeszedł na własność państwa polskiego. Przez wiele lat stał pusty, dopiero w drugiej połowie lat 70. XX wieku zaczęto pierwsze prace remontowe. W 1983 r. otwarto we wnętrzach hotel który istnieje do dzisiaj. W roku 1993 obiekt został przekazany na własność gminie Krzyżanowice, a w 1994 roku wydzierżawiony osobie prywatnej. Obecnie mieści się w nim oprócz hotelu również restauracja.


[geo_mashup_map]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *