Henckel von Donnersmarck

Henckel von Donnersmarck jest to najbardziej znana rodzina szlachecka na Górnym Śląsku.

Wywodzą się ze Spiskiego Czwartku. (Donnersmark) na Spiszu w granicach obecnej Słowacji.
Do przeniesienia głównej siedziby rodu ze Spisza na Śląsk przyczyniło się otrzymanie bytomskich i bogumińskich państw stanowych od cesarza Habsburga, który po wojach z Turkami nie potrafił zwrócić długów zaciągniętych u Donnersmarcków. Pierwszymi, którzy osiedlili się na Górnym Śląsku, byli urodzony w 1551 roku Łazarz I Starszy i jego syn Łazarz II Młodszy. Główną siedzibą rodu stał się Zamek w Świerklańcu oraz Zamek Bogumiński.

Henckel von Donnersmarck Świerklaniec

Kościół pw. Dobrego Pasterza świerklanieckim parku. Obok znajdował się zamek, który był pierwszą siedzibą rodu Donnersmarck na Śląsku. Zamek został zniszczony po 1945 roku i ostatecznie wysadzony w powietrze w 1962 roku.


Henckel von Donnersmarck Pałac w Chałupkach

Pałac w Chałupkach - ulokowany przy obecnej granicy z Czechami, nazywany również zamkiem Bogumińskim. Była siedziba rodu Donnersmarck.


Potomkowie Łazarza II w następnych stuleciach podzielili się na kilka linii i gałęzi.
Najstarszy syn Łazarza II, Eliasz, był twórcą linii bogumińskiej, która wygasła w 1803 r.
Leon Ferdynand był założycielem linii bytomsko - siemianowickiej, która po śmierci Hugona I w 1890 roku podzieliła się na kilka następnych.

Hugo II stał się założycielem linii na Brynku i Krowiarkach - wygasła w 1993 roku.

Łazarz IV był twórcą linii na Nakle i Ramułtowicach.

Natomiast Artur stworzył linię karyncką na Wolfsbergu.

Młodszy brat Leona Ferdynanda, Karol Maksymilian, był założycielem linii tarnogórsko - świerklanieckiej.

Od Łazarza Jana Nepomuka, który był prawnukiem Leona Ferdynanda, pochodzi linia na Gręboszowie.

W okresie rewolucji przemysłowej w XIX wieku w wyniku swojej  działalności Hugo I z linii bytomsko - siemianowickiej oraz Karol Łazarz i jego syn Guido z linii tarnogórsko - świerklanieckiej stali się jednymi z najbogatszych i najbardziej znanych ludzi na Śląsku i w Niemczech.

W 1945 roku wszyscy członkowie rodziny Henckel von Donnersmarck utracili cały swój majątek na terenie Górnego Śląska.

Tekst na podstawie informacji ze strony wikipedia.org