Pałac w Leszczynach

Pałac w Leszczynach

 

Pałac w Leszczynach, obecnej dzielnicy Czerwionki – Leszczyn, wybudowany został w latach 1882-83 w stylu neorenesansowej willi włoskiej. Jednopiętrowa budowla powstała na zamówienie właściciela miejscowych dóbr rycerskich Konrada von Bartelta. W rogu budynku, po lewej stronie od głównego wejścia, znajduje się czworoboczna dwupiętrowa wieża. Obecnie w pałacu w Leszczynach znajduje się ośrodek pomocy społecznej, świetlica środowiskowa oraz biblioteka. Budowlę otaczał duży park z ciekawymi gatunkami drzew i krzewów. Obecnie miejsce to jest bardzo zaniedbane i nieciekawe. Można mieć tylko nadzieję, że w przyszłości się to zmieni, ponieważ pałac w Leszczynach mógłby być wizytówką miasta.

 

 


Zobacz też: