Park w Reptach

Park w Reptach istnieje od XIX wieku, kiedy właścicielami tych terenów była rodzina Henckel von Donnersmarck. Stworzono tutaj park-zwierzyniec przeznaczony do polowań. W 1840 zbudowano w pobliżu wjazdu do parku zameczek myśliwski, a w latach 1893-1898 w środkowej części wzniesiono okazały pałac. Podczas kształtowania terenu, posadzono 10 000 nowych drzew tworząc z obszaru leśnego, park w stylu angielskim. Do dzisiaj istnieją fragmenty wapiennego muru, który kiedyś otaczał w około cały ten teren.
Donnersmarckowie byli właścicielami Rept do 1945 roku. Pałac został wtedy spalony, a całą własność przejęło państwo polskie. Zachowały się tylko dwa obiekty z kompleksu pałacowego, budynek dawnej leśniczówki oraz przebudowana dawna masztalarnia, przekształcona na ośrodek szkolno -wychowawczy. W parku znajdują się dziś gmachy Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji.
Atrakcyjnym miejscem w parku są dwa szyby Sztolni Czarnego Pstrąga, pomiędzy którymi odbywa się podziemny przepływ łodziami. Znajduje się tu malownicza dolina Dramy, potoku meandrującego wśród zarośli.
Park Repecki jest cenny pod względem przyrodniczym. Rosną tu rośliny podlegające ścisłej ochronie oraz drzewa stanowiące pomniki przyrody. Dlatego w 2002 roku utworzono zespół przyrodniczo krajobrazowy w celu ochrony tych terenów.

Park w Reptach – maj 2010

 

Park w Reptach –październik 2010

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *