Wapienniki w Gogolinie

Wapienniki w Gogolinie. Przy ulicy Strzeleckiej, w samym centrum Gogolina , znajdują się trzy szybowe piece wapiennicze, znane są one jako wapienniki Dombrovskyego. Jest to pozostałość, relikt po wielkim przemyśle wapienniczym jaki istniał na terenie tego miasta.

 

fot. 3371 Dawne wapienniki Dombrovskyego – odnowione w 2011 roku, są obecnie jedną z głównych atrakcji Gogolina.

Tereny na północ i północny wschód od Gogolina były i są nadal bardzo obfite w płytko zalegającą skałę wapienną. Na tych terenach od lat wydobywano ten surowiec. Technika wypalania wapna była tu znana już w XVII wieku. W  połowie XIX wieku, wraz ze wzrostem przemysłu i budownictwa na Śląsku, było coraz to większe zapotrzebowanie na ten materiał. Po 1840 roku w Gogolinie działało już prawie 50 pieców do wypalania wapnia. W tym czasie, swoje zakłady w mieście posiadali inwestorzy tacy jak: Bunke, Dombrovky, Akerman, Cassierer, Jalaffke, Jaroszek, Stern, Röthcz, Dzialas, Ring i Friedlender. Tymi nazwiskami później były przez mieszkańców nazywane piece oraz kamieniołomy.

 

fot. 3372 Wapienniki Dombrovskyego

Przemysł wapienniczy działał na terenie Gogolina do 1992 roku. W tym czasie przestały działać  Śląskie Zakłady Wapiennicze. Sam proces wypalania wapnia zakończono już kilka lat wcześniej, bo w 1987 roku. Teren po zakładach przejęła gmina, dzięki temu udało się zachować do dnia dzisiejszego trzy z czerech pieców Wilhelma Dombrovsky`go z 1874 roku. Na obrzeżach miasta można jeszcze napotkać na kilka innych wapienników, ale są one opuszczone w bardzo złym stanie technicznym.

 

fot. 3373

 

 

fot. 3374

 

 

fot. 3375

 

 

fot. 3377 Wapienniki Dombrovskyego podczas rewitalizacji poprzemysłowego tereny w lipcu 2014 roku.

 

 

fot. 3378

Wapienniki Dombrovskyego to najbardziej znane budowle tego typu w Gogolinie. Pięknie odnowione, są obecnie wizytówką tego miasta. Jednak obiektów takich jest w tym mieście więcej. Niestety stan techniczny tych pozostałych nie jest już najlepszy a niektórych, można powiedzieć, że tragiczny.

Zobacz album:

Piece wapiennicze w Gogolinie


Zobacz też: